Grafikon

Grafikon može se odnositi na bilo što od sljedećeg:

Grafikon

1.Da se ne miješa sa a grafikon , do graf (/ graf /) je prikaz povezanog vrijednosti u višedimenzionalnom prostoru. Grafovi su korisni za analizu različitih veza između pojedinih jedinica podaci .

dva.U matematici, grafovi su važan računski alat. Pozovu se vrijednosti grafa čvorovi , a njihove veze nazivaju se rubovima. Grafovi mogu biti 'usmjereni' (prelazak između čvorova može se dogoditi samo u jednom smjeru) ili 'neusmjereni' (bilo koji smjer može se prelaziti od čvora do čvora).

Neusmjereni graf.

Prilikom izvođenja a pretraživanje grafova , algoritam pronalazi najkraći put od jednog do drugog čvora. Da bi to učinio, algoritam gleda težinu svake staze na grafu kako bi pronašao najoptimiziraniju putanju.

Grafovi imaju važnu primjenu u umrežavanje , tražilice , društvena mreža sustavi za analizu i preporuke, poput onih koje koristi Amazon , Netflix, Pandora, Spotify i YouTube.

Jedna od najpoznatijih analiza grafova algoritmi je PageRank, koji koristi Google za generiranje rezultata pretraživanja.

Nazvano je znanstveno proučavanje grafova i njihova analiza teorija grafova .