Faktorizacija premijera iz 15625

Upotrijebite donji obrazac za pretvorbu, odvojene brojeve zarezom.

Čimbenici su

Glavni faktori 15625 = 5, 5, 5, 5, 5, 5Što je isto kao = 56

Stablo glavnih faktora iz 15625

15625
/
5 3125 /
5 625 /
5 125 /
5 25 /
5 5 /
5 1

Stablo faktora iz 15625. gore pokazuje razinu podjela izvršenih kako bi se dobili brojevi faktora. Proučite stablo kako biste vidjeli podjelu korak po korak

Faktorizacija prostih brojeva ili faktorizacija cijelog broja određivanje je skupa glavnih međusobnih brojeva koji se množe kako bi se dobio izvorni cijeli broj. Poznat je i pod nazivom glavna razgradnja.

Pretvaranje u faktore 15625

Faktorizaciju cijelog broja 15625 dobivamo pronalaženjem popisa prostih brojeva koji mogu podijeliti broj, zajedno s njihovim mnoštvima.

To znači prosti brojevi koji mogu podijeliti 15625 bez ostataka. Dakle, prvi broj koji treba uzeti u obzir je 2

Dobivanje faktora vrši se ronjenjem broja s brojevima nižim od vrijednosti kako bi se pronašao onaj koji neće ostaviti ostatak. Brojevi koji se dijele bez ostataka su faktori.

Faktorizacija prostih brojeva razlikuje se od prostih brojeva. prosti brojevi su cjelobrojni brojevi koji se mogu podijeliti sami po sebi i 1. na primjer 7 se može podijeliti sam po sebi i 1, tako da je to prost broj.

Cijeli brojevi koji se mogu podijeliti s drugim brojevima nazivaju se složeni brojevi. Faktorizacija prme vrši se na složene brojeve, a ne na proste brojeve.

Prvih 10 osnovnih cijelih brojeva su 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Primjer faktorizacije

Recimo da želimo pronaći osnovne faktore 50. Počinjemo testirati sve cjelobrojne brojeve kako bismo vidjeli dijele li i koliko često 50 i naknadnu rezultirajuću vrijednost. Rezultirajući skup čimbenika bit će prost jer će se, na primjer, kada se iscrpi 2, iscrpiti i svi višekratnici od 2.

50 ÷ 2 = 25; spremite 2
25 ÷ 2 = 12,5, a ne cijeli broj, pa pokušajte sljedeći najveći broj, 3
25 ÷ 3 = 8,333, a ne cijeli broj, pa pokušajte sljedeći najveći broj, 4
25 ÷ 4 = 6,25, a ne cijeli broj, pa pokušajte sa sljedećim najvećim brojem, 5
25 ÷ 5 = 5; uštedite 5
5 ÷ 5 = 1; uštedite 5
Dakle, 50 čimbenika = 2 x 5 x 5 što je isto kao 2 x 5dva

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Ostale pretvorbe brojeva koje treba razmotriti

15625 15626 15627 15628 15629 15630 15631 15632 15633 15634 15635 15636 15637 15638 15639 15640 15641 15642 15643 15644