Strme Matematike

Traka zadataka

Definicija računalnog rječnika što znači programska traka, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Tab

Definicija računalnog rječnika što znači kartica, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Pregledavanje s karticama

Definicija računalnog rječnika što znači pregledavanje s karticama, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Stol

Definicija računalnog rječnika što znači tablica, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Zaglavlje tablice

Definicija računalnog rječnika što znači zaglavlje tablice, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Tableta

Definicija računalnog rječnika što znači tablet, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Tab stop

Definicija računalnog rječnika što znači zaustavljanje kartice, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Označiti

Definicija računalnog rječnika što znači oznaka, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Traka

Definicija računalnog rječnika što znači vrpca, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Traka zadataka

Definicija računalnog rječnika što znači programska traka, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Upravitelj zadataka

Definicija računalnog rječnika što znači upravitelj zadataka, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Planer zadataka

Definicija računalnog rječnika što znači Planer zadataka, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Prikaz zadataka

Pomoć i informacije za Windows 10 Task View s vezama, informacijama i pojmovima koji se odnose na prikaz zadataka.

TCP / IP

Definicija računalnog rječnika što znači TCP / IP (protokol za kontrolu prijenosa / internetski protokol), uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

TDP

Definicija računalnog rječnika što znači TDP, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Tehnologija

Definicija računalnog rječnika što tehnologija znači, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Teespring

Definicija računalnog rječnika za značenje teespringa, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Telegraf

Definicija računalnog rječnika što znači telegraf, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Telnet

Definicija računalnog rječnika što znači telnet, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.

Telefon

Definicija računalnog rječnika što znači telefon, uključujući povezane veze, informacije i pojmove.