Pogreška pri pisanju

Pogreška računala

DO pogreška pisanja je pogreška koja se javlja kada se podaci ne mogu upisati na disketu, disk ili pogon diska. Ispod je nekoliko različitih primjera zašto možete dobiti pogrešku pri pisanju prilikom pokušaja pisanja podataka.

Uzroci pogrešaka pri pisanju

  1. Ako podatke pišete na mreži, može doći do pogrešaka u pisanju ako računalo izgubi vezu ili istekne.
  2. Nemate odgovarajuće dozvole . Na primjer, ako imate samo prava za čitanje, možete čitati, ali ne i upisivati ​​nove podatke.
  3. Pri pokušaju upisivanja (snimanja) podataka na disk koji je moguće upisati, prljav, pun ili ogreban.
  4. Pola propada ili je loš. Na primjer, ako je tvrdi disk ne uspije ili ima više loših sektora, primit ćete pogreške pri pisanju.
  5. Mediji ne podržavaju pisanje. Na primjer, ne možete upisati podatke u CD ROM diska.
  6. S disketa ili memorijska kartica , možda ćete dobiti pogrešku pri pisanju ako je disketa zaštićen od pisanja .